Palkansaajat uskovat jälleen työmarkkinoihin


Palkansaajien näkemykset työmarkkinoista olivat varsin myönteisiä toisen koronavuoden lopulla, kertovat 24.3.2022 julkistetut Työolobarometrin 2021 ennakkotiedot. Yli 80 prosenttia palkansaajista koki työkykynsä olevan hyvä suhteessa työn fyysisiin ja henkisiin vaatimuksiin.

Positiivisesta työmarkkinatilanteesta kertoo se, että valtaosa työolobarometriin vastanneista arvioi löytävänsä osaamistaan ja työkokemustaan vastaavan työn, jos työttömyys osuisi omalle kohdalle.

Barometrin mukaan jopa yhdeksän kymmenestä palkansaajasta käyttää työssään digitaalisia välineitä. Erityisesti vuorovaikutukseen liittyvien digitaalisten välineiden käyttö on yleistynyt nopeasti vuosien 2015 - 2020 aikana. Koronapandemia ja etätyön voimakas kasvu ovat vauhdittaneet näiden välineiden käyttöä.

Osaamisen kehittäminen kasaantuu

Oppimiseen ja uusien asioiden kokeilemiseen suhtaudutaan suurimmassa osassa työpaikkoja myönteisesti. Työolobarometrin ennakkotulokset kertovat kuitenkin, että jatkuva oppiminen ei ole kaikkien ulottuvilla. Tämä näkyy barometrissä syvinä sosioekonomisen aseman tuomina eroina. Osaamisen kehittäminen kasaantuu niille, joiden osaaminen, taidot ja kehittymismahdollisuudet ovat jo lähtökohtaisesti hyvät koulutuksen ja työtehtävien myötä.

Pandemia-aikana palkansaajien osallistuminen työnantajan tarjoamaan koulutukseen on vähentynyt. Syksyllä 2021 vain 40 prosenttia palkansaajista oli osallistunut työnantajan kustantamaan koulutukseen. Muussa opiskelussa notkahdusta ei näy. Ohjatusti opiskeli 31 prosenttia, itsenäisesti 55 prosenttia ja verkkomateriaalien avulla 51 prosenttia palkansaajista.

- Jatkuvaoppiminen on saatava Suomessa kaikkien ulottuville. Osaamisen merkitys korostuu, kun ratkaistaan vihreään siirtymään, digitalisaatioon sekä yhteiskunnassa osallistumiseen liittyviä kysymyksiä, sanoo työministeri Tuula Haatainen.

Työministeri muistuttaa, että tällä hallituskaudella käynnistetty jatkuvan oppimisen uudistus vastaa tarpeeseen kehittää osaamista läpi elämän ja työuran. Uudistuksen päämääränä on lisätä työelämässä tapahtuvaa oppimista sekä siihen osallistumisen tasa-arvoa.

 

TEMin uutinen

Uutiset

Yrittäjyys varteenotettava uravaihtoehto  nuorille – ohjausta ja neuvontaa yrityksen perustamiseen tarjolla

14.9.2022

Lue koko teksti

Maahanmuuttajien palveluiden kehittämiseen  ja vakiinnuttamiseen erityisavustuksia

14.9.2022

Lue koko teksti

Työnantajille suunnattu neuvontapalvelu helpottamaan kansainvälisiä rekrytointeja

14.9.2022

Lue koko teksti
Uutisarkisto

News

Entrepreneurship is a viable career option for young people -guidance and advice on starting a business available

19.9.2022

Read the full article

Special grants for the development and establishment of servicesfor immigrants

19.9.2022

Read the full article

Advisory service aimed at employers to facilitate international recruitment

19.9.2022

Read the full article
News archive