Hanna Sarkkinen

Hanna Sarkkinen

Sosiaali- ja terveysministeri

Meidän on kyettävä rakentamaan uudistukset yhä enemmän yhteisöllisesti innovatiivisten ratkaisujen löytämiseksi. Hyviä käytäntöjä ja malleja tulee hyödyntää ja levittää, mutta samalla tarvittaessa uskaltaa luopuavanhoista toimintatavoista.

Paras työelämä tehdään yhdessä

 

Maailma muuttuu nopeasti ja työelämä sen mukana. Me voimme kuitenkin vaikuttaa siihen, millaista työelämä Suomessa on nyt ja tulevaisuudessa.

Työelämän kehittämistyötä tehdään tälläkin hetkellä paljon, mutta on haastavaa saada kaikkea mahdutettua yhteen kuvaan. Meidän täytyy käydä laajalla joukolla keskustelua siitä, missä mennään suomalaisessa työelämässä ja tukea työelämämme sopeutumista ja uudistumiskykyä.

Elokuussa järjestettävässä Työelämäfoorumi Suomi 2022 -tapahtumassa luodaan yhteistä tilannekuvaa ja etsimme yhdessä ratkaisuja työelämän muutoshaasteisiin.

Tulevaisuuden haasteet ovat laajoja ja moninaisia. Vuoropuhelun kautta saamme yhteistä ymmärrystä siitä, mitä erilaiset työpaikat voivat oppia toisiltaan ja mitä päätöksentekijöiltä odotetaan muutosten keskellä.

Meidän on kyettävä rakentamaan uudistukset yhä enemmän yhteisöllisesti innovatiivisten ratkaisujen löytämiseksi. Hyviä käytäntöjä ja malleja on syytä hyödyntää ja levittää, mutta samalla tarvittaessa uskaltaa luopua vanhoista toimintatavoista. 

Työllisyyden, tuottavuuden, julkisen talouden ja ihmisten hyvinvoinnin kehittämiseksi on tärkeää edistää työhyvinvointia ja ennaltaehkäistä työkyvyttömyyttä. Kaikkien työikäisten panosta tarvitaan ja on tärkeää myös antaa kaikille mahdollisuus.

Tarvitsemme hyvinvointia ja mielenterveyttä tukevaa työkulttuuria, ja samalla mielenterveysnäkökulma täytyy arkipäiväistää kaikkialle työelämään. Mielenhyvinvointia tukevassa työkulttuurissa kyse on arkisista asioista, kuten vuorovaikutuksesta, johtamisesta, työoloista ja työtapojen kehittämisestä.

Työelämäfoorumi Suomi 2022 -tapahtuma kutsuu elokuussa kaikki mukaan yhteiseen työelämäkeskusteluun. Tapahtuma on tärkeä alusta työelämän pitkäjänteiselle yhteiskehittämiselle.

Haluan kutsua kaikki organisaatiot ja ihmiset mukaan tuottamaan yhteistä ymmärrystä työelämästä ja ratkaisuja tulevaisuuden työelämään. Erityisesti toivon, että myös nuoret osallistuvat keskusteluun työelämän tulevaisuudesta. Erilaisia tulokulmia ja näkemyksiä yhdistämällä ja rakentavaa vuoropuhelua käymällä pääsemme parhaaseen lopputulokseen.

Tavoitteenamme on koota yhteen työelämää ja sen tilaa koskevaa ajantasaistatietoa ja käydä sen pohjalta säännöllisesti keskustelua tulevaisuuden hyvien kehityspolkujen löytämiseksi.

Paras työelämä tehdään yhdessä!

Hanna Sarkkinen
sosiaali- ja terveysministeri

Osallistu keskusteluun

Keskustelu käy kuumana Twitterissä ja LinkedIn:issä. Tule seuraamaan ja osallistu mukaan!

Hanna Sarkkinen

Hanna Sarkkinen

Sosiaali- ja terveysministeri

Meidän on kyettävä rakentamaan uudistukset yhä enemmän yhteisöllisesti innovatiivisten ratkaisujen löytämiseksi. Hyviä käytäntöjä ja malleja tulee hyödyntää ja levittää, mutta samalla tarvittaessa uskaltaa luopuavanhoista toimintatavoista.

Paras työelämä tehdään yhdessä

 

Maailma muuttuu nopeasti ja työelämä sen mukana. Me voimme kuitenkin vaikuttaa siihen, millaista työelämä Suomessa on nyt ja tulevaisuudessa.

Työelämän kehittämistyötä tehdään tälläkin hetkellä paljon, mutta on haastavaa saada kaikkea mahdutettua yhteen kuvaan. Meidän täytyy käydä laajalla joukolla keskustelua siitä, missä mennään suomalaisessa työelämässä ja tukea työelämämme sopeutumista ja uudistumiskykyä.

Elokuussa järjestettävässä Työelämäfoorumi Suomi 2022 -tapahtumassa luodaan yhteistä tilannekuvaa ja etsimme yhdessä ratkaisuja työelämän muutoshaasteisiin.

Tulevaisuuden haasteet ovat laajoja ja moninaisia. Vuoropuhelun kautta saamme yhteistä ymmärrystä siitä, mitä erilaiset työpaikat voivat oppia toisiltaan ja mitä päätöksentekijöiltä odotetaan muutosten keskellä.

Meidän on kyettävä rakentamaan uudistukset yhä enemmän yhteisöllisesti innovatiivisten ratkaisujen löytämiseksi. Hyviä käytäntöjä ja malleja on syytä hyödyntää ja levittää, mutta samalla tarvittaessa uskaltaa luopua vanhoista toimintatavoista. 

Työllisyyden, tuottavuuden, julkisen talouden ja ihmisten hyvinvoinnin kehittämiseksi on tärkeää edistää työhyvinvointia ja ennaltaehkäistä työkyvyttömyyttä. Kaikkien työikäisten panosta tarvitaan ja on tärkeää myös antaa kaikille mahdollisuus.

Tarvitsemme hyvinvointia ja mielenterveyttä tukevaa työkulttuuria, ja samalla mielenterveysnäkökulma täytyy arkipäiväistää kaikkialle työelämään. Mielenhyvinvointia tukevassa työkulttuurissa kyse on arkisista asioista, kuten vuorovaikutuksesta, johtamisesta, työoloista ja työtapojen kehittämisestä.

Työelämäfoorumi Suomi 2022 -tapahtuma kutsuu elokuussa kaikki mukaan yhteiseen työelämäkeskusteluun. Tapahtuma on tärkeä alusta työelämän pitkäjänteiselle yhteiskehittämiselle.

Haluan kutsua kaikki organisaatiot ja ihmiset mukaan tuottamaan yhteistä ymmärrystä työelämästä ja ratkaisuja tulevaisuuden työelämään. Erityisesti toivon, että myös nuoret osallistuvat keskusteluun työelämän tulevaisuudesta. Erilaisia tulokulmia ja näkemyksiä yhdistämällä ja rakentavaa vuoropuhelua käymällä pääsemme parhaaseen lopputulokseen.

Tavoitteenamme on koota yhteen työelämää ja sen tilaa koskevaa ajantasaistatietoa ja käydä sen pohjalta säännöllisesti keskustelua tulevaisuuden hyvien kehityspolkujen löytämiseksi.

Paras työelämä tehdään yhdessä!

Hanna Sarkkinen
sosiaali- ja terveysministeri

Join the conversation

Follow our accounts on Linkedin and Twitter!