Sanna Kulmala

Ohjelmajohtaja TYÖ2030

Työelämän tilannekuvan muodostamiseen ja sen pohjalta toimeen tarttumisessa tarvitaan laajaa vuoropuhelua eri toimijoiden kesken sekä uskallusta ajatella myös tavanomaisen ulkopuolelta. Osana tätä laajaa vuoropuhelua olemme käynnistäneet työelämän muutoksen ja tulevaisuuden joukkoistushankkeen.  Helmikuussa käynnistyneessä joukkoistuksessa kysymme suomalaisilta muun muassa, millaisia muutoksia he ovat kokeneet työelämässä.

Tutustu muihin puheenvuoroihin

Meet the other speakers

Osallistu keskusteluun

Keskustelu käy kuumana Twitterissä ja LinkedIn:issä. Tule seuraamaan ja osallistu mukaan!

Join the conversation

Follow our accounts on Linkedin and Twitter!