Rauno Hanhela

Toimitusjohtaja, TTK

Kaikki on viime kädessä kiinni siitä, miten työnantaja ja työntekijät yhdessä asennoituvat työturvallisuustyöhön ja miten he yhdessä oivaltavat sen merkityksen yhteisön ja yksilöiden hyvinvointiin sekä yrityksen tai organisaation tuloksellisuuteen ja tuottavuuteen. Yhteistyö, osallistaminen, luottamus, vapaus ja vastuu sekä kaikkien tarpeiden kuunteleminen eivät ole millään tavalla sidonnaisia työpaikan kokoon.

Työturvallisuus pienillä työpaikoilla

Huhtikuun lopussa 28.4. ympäri maailmaa vietettiin kansainvälistä työturvallisuuspäivää. Kansainvälinen työjärjestö ILO oli valinnut päivän teemaksi positiivisen turvallisuus- ja terveyskulttuurin rakentamisen yhdessä. Me Suomessa tarkensimme teemaa pienten työpaikkojen työturvallisuus- ja työsuojelutoimintaan.

Miten työpaikan koko sitten määritteleet yöturvallisuustoimintaa? Työsuojelun valvontalain portaita ovat vähintään 10työntekijää, jolloin työpaikalle on valittava työsuojeluvaltuutettu ja vähintään 20 työntekijää, jolloin työpaikalle on perustettava työsuojelutoimikunta.

Suomessa on noin 180 000 työnantajayritystä, joissa on alle 20 työntekijää. Niistä 170 000 on alle 10 työntekijän yrityksiä. Aikamoinen joukko yrityksiä jää siis työsuojelunvalvontalain nimeämisvelvoitteiden ulkopuolelle.

Ovatko nuo työpaikan koon askelmat olennaisia työturvallisuustoiminnan kannalta? Vastaus on kyllä ja ei.

Työsuojeluorganisaatiot luovat struktuuria ja ohjaavat työpaikkaa työturvallisuusasioiden äärelle. Toisaalta lainsäädännön näkökulmasta samat työturvallisuuslain velvoitteet ja valvontalain yhteistoimintavelvoitteet koskevat kaikkia työpaikkoja, joissa on yksikin työntekijä. Kolmanneksi työturvallisuustyötä ja työsuojelun yhteistoimintaa voidaan aivan yhtä hyvin toteuttaa, vaikka lakisääteisiä orgaaneja ei tarvitsisikaan perustaa.

Kaikki on viime kädessä kiinni siitä, miten työnantaja ja työntekijät yhdessä asennoituvat työturvallisuustyöhön ja miten he yhdessä oivaltavat sen merkityksen yhteisön ja yksilöiden hyvinvointiin sekä yrityksen tai organisaation tuloksellisuuteen ja tuottavuuteen. Yhteistyö, osallistaminen, luottamus, vapaus ja vastuu sekä kaikkien tarpeiden kuunteleminen eivät ole millään tavalla sidonnaisia työpaikan kokoon.

Pienissä työpaikoissa työsuojelun yhteistoimintaa helpottaa se, että kaikki ovat arjessa toistensa kanssa tekemisissä ja työsuojelu hoituu luonnollisella tavalla. Tärkeintä on, että käytettävissä on riittävästi osaamista työpaikan toimintaan liittyvistä työturvallisuusriskeistä sekä intoa ja motivaatiota työsuojelunyhteistoimintaan.

Kun osaamista tarvitaan lisää, työterveyshuolto on ensisijainen tuki. Sieltä osataan myös etsiä lisää asiantuntijoita tarpeen mukaan.

Työturvallisuuskeskuksen asiantuntijaa siteeraten: Pienillä työpaikoilla voidaan työturvallisuustyötä ja työsuojelunyhteistoimintaa hoitaa ”kahvipöytämetodilla".

Tässä työssä on kuitenkin muistettava tietyt perusasiat: vaaratekijöiden tunnistaminen ja riskien hallinta, systemaattisuusja yhteistyö.

Työturvallisuuskeskuksen mission mukaisesti toivon työpaikkojen parantavan työturvallisuutta yhdessä.

Rauno Hanhela

Toimitusjohtaja

Työturvallisuuskeskus

 

Tutustu muihin puheenvuoroihin

Meet the other speakers

Osallistu keskusteluun

Keskustelu käy kuumana Twitterissä ja LinkedIn:issä. Tule seuraamaan ja osallistu mukaan!

Join the conversation

Follow our accounts on Linkedin and Twitter!