Nina Kopola

Pääjohtaja, Business Finland

Suomi tarvitsee visionäärisiä ihmisiä, joilla on kyky ja halu ratkaista suuria ongelmia. Tarvitsemme myös yrityksiä, joilla on kyky investoida tutkimukseen, kehittämiseen ja innovaatioon, jotta saavutamme korkeamman talouskasvun. Pienet parannukset olemassa oleviin tuotteisiin eivät yksin riitä vaan tarvitsemme isoja innovaatioita.

Innovaatiot luovat kasvua ja hyvinvointia

 

Suomen talous kasvaa ideoista, jotka muuttuvat innovaatioiksi. Kykymme ja halumme innovoida ratkaisee tulevaisuuden hyvinvointimme. Uusien työpaikkojen syntymisen kannalta on tärkeää, että Suomi nousee takaisin innovaatioiden edelläkävijöiden joukkoon.

Historian merkittävät innovaatiot ovat syntyneet kriisien aikana. Kriisi on heräte, joka pakottaa ihmiskunnan kehittämään parempia ratkaisuja. Maailmanlaajuisten haasteiden keskellä suomalaiselle osaamiselle on kysyntää. Voimme tarjota vahvuuksiamme muiden muassa digitalisaation ja vihreän siirtymän ratkaisujen kehittäjänä.

On hyvä pohtia, haluammeko ottaa tulevaisuuden annettuna vai voimmeko vaikuttaa siihen? Innovoimalla voimme aikaan saada toivoa ja mahdollisuuksia täynnä olevan tulevaisuuden toivottomuuden sijaan.

Innovaatiot tekevät elämästämme parempaa. Se on myös paras tapa luoda kansakunnalle taloudellista hyvinvointia. Innovoinnit lisäävät tuottavuutta, tuottavuus lisää mahdollisuuksia parempiin tuloihin, korkeimpiin voittoihin, uusiin työpaikkoihin, uusiin tuotteisiin ja menestyvään talouteen.

Visioon kuva paremmasta maailmasta, jonka tuote tai palvelu mahdollistaa. Kiehtovat visiot inspiroivat sijoittajia, työntekijöitä ja asiakkaita sekä ennen kaikkea sidosryhmiä, jotka puhuvat yrityksen puolesta.

Yhdysvaltain presidentti John F. Kennedyn visio oli tehdä mahdolliseksi ihmisen matka kuuhun ja paluu maan pinnalle. Meidän tämän päivän visiomme linkittyvät ratkaisuihin säilyttää maapallo elinkelpoisena tuleville sukupolville.

Innovaatiot luovat työtä

Suomi oli pitkään innovatiivisimpien maiden joukossa. Huolestuttavaa on se, että viime aikoina Suomi on pudonnut innovaatioiden kärkimaista.  

Onnistuakseen Suomi tarvitsee visionäärisiä ihmisiä, joilla on kyky ja halu ratkaista suuria ongelmia. Tarvitsemme myös yrityksiä, joilla on kyky investoida tutkimukseen, kehittämiseen ja innovaatioon, jotta saavutamme korkeamman talouskasvun. Pienet parannukset olemassa oleviin tuotteisiin eivät yksin riitä vaan tarvitsemme isoja innovaatioita. Suuri haasteemme on ikääntyvä työvoima ja osaajapula.Tarvitsemme paitsi kansainvälisiä osaajia myös ulkomaisia investointeja.

Me Business Finlandissa autamme Suomessa toimivia yrityksiä menestymään globaalisti, kehittämään kestäviä ratkaisuja sekä uudistamaan rohkeasti liiketoimintaansa. Tuemme yritysten ja tutkimusryhmien yhteistyötä, jotta uudet avaukset kehittyvät ratkaisuiksi. Vuonna 2021 rahoitettujen tki-hankkeiden tulosodotuksena on yhteensä lähes 25 000 uutta tai uudistuvaa työpaikkaa.

Pitkäjänteinen kasvu on mahdollista vain, jos ekologisesta ja sosiaalisesta kestävyydestä pidetään huolta. Ilmastonmuutos on yksi isoimmista haasteistamme, mutta se sisältää myös mahdollisuuksia.

Innovaatiot pelastavat maailman ja maailman pelastaminen on hyvää liiketoimintaa.

 

Nina Kopola

Pääjohtaja

Business Finland

Tutustu muihin puheenvuoroihin

Meet the other speakers

Osallistu keskusteluun

Keskustelu käy kuumana Twitterissä ja LinkedIn:issä. Tule seuraamaan ja osallistu mukaan!

Join the conversation

Follow our accounts on Linkedin and Twitter!