Antti Koivula

Pääjohtaja, Työterveyslaitos

Vaikka emme voi ehkä enää maalata valmiita tulevaisuuden kuvia ja rakentaa niihin meitä kuljettavia polkuja, niin voimme yhdessä luoda muutoskyvykästä kulttuuria työpaikoilla ja yhteiskunnassa, joka auttaa tarttumaan muutoksen mahdollisuuksiin ja toisaalta selviämään muutoksiin liittyvistä haasteista.

Paras mahdollinen työelämä tehdään yhdessä 

 

Kun katson tulevaisuuden työelämää, uskon, että olemme edelleen suuren muutoksen porteilla. Tätä ajavat käsillä olevan geopoliittisen kriisinohella ennen kaikkea ilmastonmuutos sekä teknologian kehityksen kiihdyttämätyön murros.  

Samalla kun tulevaisuuden luotaamisesta on tullut entistä tärkeämpää, voi myös pohtia, mitä hyötyä tulevaisuuden kartoittamisesta lopulta on. Toimintaympäristö haastaa meitä tilanteilla, jotka venyvät osaamisemme ja toimintamalliemme ulkopuolelle. Emme aina edes ymmärrä, mitä on tapahtuva tai on jo tapahtunut. 

Viimeiset kaksi vuotta pandemian keskellä ovat ohjanneet monet meistä pohtimaan tulevaisuutta, joka varmasti nykyisessä tilanteessa korostuu entisestään. Tässä hetkessä korostuvat toisaalta ennakoinnin vaikeus ja toisaalta se, miten kriisit muuttavat omaa ajatteluamme. Usean skenaarion yhtäaikainen tarkastelu sekä keskustelu megatrendien yhteisvaikutuksesta on kuitenkin tärkeää. Ehkä nyt tärkeämpää kuinkoskaan.  Yhteisöllisyyden tärkeys ja merkitys tuntuvat nyt tärkeiltä. Kriisit koettelevat yksilöiden kantokykyä, johon yhteen kuuluvuuden tunne ja toisten ihmisten läsnäolo tuovat helpotusta.

Vaikka emme voi ehkä enää maalata valmiita tulevaisuuden kuvia ja rakentaa niihin meitä kuljettavia polkuja, niin voimme yhdessä luoda muutoskyvykästä kulttuuria työpaikoilla ja yhteiskunnassa, joka auttaa tarttumaan muutoksen mahdollisuuksiin ja toisaalta selviämään muutoksiin liittyvistä haasteista. Tähän tarvitaan luottamusta ja yhteistyötä. Avarakatseinen ja avoin sekä keskusteleva tarkastelu monesta erilaisesta näkökulmasta rakentaa luottamusta ja sopeutumiskykyä. Kun pohdimme tulevaa, meidän on vältettävä halua politisoida itse tulevaisuuden kuvaa, jonka pitää olla mahdollisimman objektiivinen ja salliva.   

Tärkeää on myös muistaa meidän kaikkien rooli aktiivisina toimijoina. Tulevaisuus ei ole vain jotakin, mikä meille tapahtuu, vaan meillä yhdessä on tärkeä rooli sen muovaajina.  

Keskustelu työelämän tulevaisuudesta on aina ennen kaikkea mahdollisuus tehdä työelämästä parempaa!  

Antti Koivula

Pääjohtaja

Työterveyslaitos

Tutustu muihin puheenvuoroihin

Meet the other speakers

Osallistu keskusteluun

Keskustelu käy kuumana Twitterissä ja LinkedIn:issä. Tule seuraamaan ja osallistu mukaan!

Join the conversation

Follow our accounts on Linkedin and Twitter!