Suomalainen johtaminen on hierarkista ja vanhanaikaista

TYÖ2030-ohjelman, Suomen Nuorkauppakamarit ryn ja Työterveyslaitoksen toteuttaman Johtajuusbarometrin mukaan nuoret aikuiset kokevat johtajuuden Suomessa hierarkkisena, vanhanaikaisena ja asiakeskeisenä.

Barometri paljastaa, että 93 prosenttia naisista ja 85 prosenttia miehistä on kokenut työurallaan huonoa johtamista esimerkiksi johtajan osaamattomuuden tai vuorovaikutusongelmien vuoksi.

Asiaan puuttuminen on tärkeää, sillä jopa 64 prosenttia vastaajista yhdisti huonoon johtamiseen negatiivisia työhyvinvointivaikutuksia, kuten työuupumusta.

– Tämä suomalaisissa organisaatioissa piilevä ongelma on tuotava laajaan tietoisuuteen, jotta mahdollisimman moni yritys herää todellisuuteen tarkastelemaan omia toimintamallejaan. Uskallan väittää, että useassa yrityksessä kuvitellaan johtamisen olevan paremmalla tolalla kuin se todellisuudessa onkaan. Haluamme edistää ratkaisukeskeistä keskustelukulttuuria aiheen ympärillä ja rohkaista suomalaisia keskustelemaan avoimesti johtamiseen ja työhyvinvointiin liittyvistä asioista, sanoo Suomen Nuorkauppakamarit ry:n hallituksen puheenjohtaja Mari Männistö.

Ensimmäinen valtakunnallinen johtajuusbarometri

Nyt julkaistu barometri on ensimmäinen valtakunnallinen, riippumaton johtajuusbarometri. Sen tavoitteena on kartoittaa nuorten aikuisten mielipiteitä johtajuudesta. Barometri etsii myös suuntaa sille, kuinka johtajuutta on mahdollista kehittää, jotta tulevaisuudessa ihmiset voivat työpaikoilla paremmin ja yritykset tuottavat entistä enemmän hyvinvointia ja elinvoimaa Suomeen.

Kyselyssä kartoitettiin nuorten aikuisten odotuksia liittyen tulevaisuuden johtamiseen, palkkatasa-arvoon, vastuullisuusasioihin, talouden läpinäkyvyyteen ja diversiteettiin. Johtajuusbarometriin vastasi lähes 973 alle 40-vuotiasta aikuista ympäri Suomea.

Johtamiseen ihmisläheisyyttä

Tutkimuksen mukaan nuoret aikuiset kaipaavat johtamiseen nykyistä ihmisläheisempää otetta, jossa vuorovaikutustaidot, joustavuus ja työhyvinvointi pääsevät arvoonsa.

Johtamiskulttuuriin kaivataan tasa-arvoa ja monimuotoisuuden vaalimista. -Kuluvan vuoden alussa TYÖ2030:n toteuttamassa Nuoret ja johtajuus-tutkimuksessa nähtiin samanlaisia viitteitä tulevaisuuden työelämää ja johtajuutta kohtaan. Alle 30-vuotiaita nuoria inspiroi johtavassa asemassa työskentelyssä ennen kaikkea paremman tulevaisuuden luominen. Nuoret toivovat tulevaisuuden työelämältään menestyksen sijaan ihmisläheisyyttä ja merkityksellisyyttä, sekä yhteisen hyvän korostamista. Myös yhteiskunnallisiin muutoksiin tarttuminen nähdään kuuluvaksi työpaikkojen ytimeen, tiivistääTYÖ2030-ohjelmajohtaja Sanna Kulmala.

Koko barometri tuloksineen julkistetaan TYÖ2030-ohjelman uudessa työelämän keskustelutapahtumassa Työelämäfoorumi Suomi 2022, Tapahtuma järjestetään 31.8.2022 Pikku-Finlandiassa, Helsingissä.

 

Lue lisää