Millaisena näet työelämän tulevaisuuden - joukkoistamiskysely

 

TYÖ2030-ohjelma ja HELP-projekti ovat käynnistäneet kyselyn, joka pyrkii selvittämään millaisia muutoksia suomalaiset ovat kokeneet oman työelämänsä aikana ja mitä he odottavat tulevaisuuden työelämältä.

Ensimmäiset tulokset julkaistaan Työelämäfoorumi Suomi 2022:ssa Pikku-Finlandiassa 31.8.2022.

Merkittävä osa tähän mennessä vastanneista kertoo vaatimustason noususta. Vastaajien mukaan vaatimustason nosto ilmenee muun muassa kiireen tunteena, tehtävien määrän lisääntymisenä sekä kasvavana määränä opetella uusia asioita ja tehtäviä. Vastaajien mukaan työn tekemisen arkeen on hiipinyt useita sivujuonteita. Erilaisia kokouksia ja projekteja sekä datan taltioimista järjestelmiin. Vain harva vastaaja kertoo digitalisaation vielä helpottaneen työn tekemistä. 

Vastausten perusteella vaikuttaisi siltä, että vaikka Suomi ja suomalaiset ovat viime vuosina ottaneet merkittäviä askelia kohti digitalisaatiota, osan mielestä meillä on vielä pitkä matka siihen, että me voimme tulevaisuudessa tehdä työtä ympäristössä, jossa meillä on digitalisaation avulla mahdollista vain meille merkityksellisiin ja luovuutta vaativiin tehtäviin. 

Kyselyyn vastanneet ovat löytäneet muutoksesta myös positiivisia puolia. Usean vastaajan mielestä turha hierarkia on työpaikoilla vähentynyt. Hierarkian madaltumisen lisäksi vastaajat ovat viime vuosien muutoksista nostaneet esille joustavuuden ja itseohjautuvuuden lisääntymisen.

Odotuksina tulevaan korostuu toive joustavasta työstä ja työsuhteesta. Omaa hyvinvointia tukisi mahdollisuus joustoihin esimerkiksi työaikojen suhteen. Digitalisaation odotetaan mahdollistavan kehitystä, jossa ihmisen tekemä työ on entistä merkityksellisempää, sujuvampaa ja vähemmän kuormittavaa. Johtajuudelta odotetaan ihmisläheisyyttä ja itse- ja yhteisöohjautuvuuden tukemista.