Millaisena näet työelämän tulevaisuuden - joukkoistamiskysely

 

TYÖ2030-ohjelma ja HELP-projekti ovat käynnistäneet kyselyn, joka pyrkii selvittämään millaisia muutoksia suomalaiset ovat kokeneet oman työelämänsä aikana ja mitä he odottavat tulevaisuuden työelämältä.

Kommentteja on saatu jo yli 3 000 vastaajalta ja kommentteja on kertynyt jo lähes 25 000.

Yli neljännes tähän mennessä vastanneista kertoo vaatimustason noususta. Vastaajien mukaan vaatimustason nosto ilmenee muun muassa kiireen tunteena, tehtävien määrän lisääntymisenä sekä kasvavana määränä opetella uusia asioita ja tehtäviä. Vastaajien mukaan työn tekemisen arkeen on hiipinyt useita sivujuonteita. Erilaisia kokouksia ja projekteja sekä datan taltioimista järjestelmiin. Vain harva vastaaja kertoo digitalisaation vielä helpottaneen työn tekemistä. 

Vastausten perusteella vaikuttaisi siltä, että vaikka Suomi ja suomalaiset ovat viime vuosina ottaneet merkittäviä askelia kohti digitalisaatiota, osan mielestä meillä on vielä pitkä matka siihen, että me voimme tulevaisuudessa tehdä työtä ympäristössä, jossa meillä on digitalisaation avulla mahdollista vain meille merkityksellisiin ja luovuutta vaativiin tehtäviin. 

Tähän mennessä kyselyyn vastanneet ovat löytäneet muutoksesta myös positiivisia puolia. Usean vastaajan mielestä turha hierarkia on työpaikoilla vähentynyt. Hierarkian madaltumisen lisäksi vastaajat ovat viime vuosien muutoksista nostaneet esille joustavuuden ja itseohjautuvuuden lisääntymisen.

Odotuksina tulevaan korostuu toive joustavasta työstä ja työsuhteesta. Omaa hyvinvointia tukisi mahdollisuus joustoihin esimerkiksi työaikojen suhteen. Digitalisaation odotetaan mahdollistavan kehitystä, jossa ihmisen tekemä työ on entistä merkityksellisempää, sujuvampaa ja vähemmän kuormittavaa. Johtajuudelta odotetaan ihmisläheisyyttä ja itse- ja yhteisöohjautuvuuden tukemista.

Mikäon oma kokemuksesi työelämänmuutoksesta? Miten muutokset ovat vaikuttaneet omaan työuraasi? Mikä on suurin muutos, jota odotat työelämässä vuoteen 2030mennessä. Kerro oma mielipiteesi. Vastaaminen vie noin 5 - 15 minuuttia. Vastaamalla autat TYÖ2030-ohjelmaa ja HELP-projektia keräämään tietoa, miten suomalaista työelämää voidaan kehittää.