Johtamisella on vaikutusta työelämään

Työpaikkaa vaihdetaan niin uralla etenemisen kuin huonon johtajuudenkin takia. Suomessa asuvat alle 40-vuotiaat aikuiset toivovat johtamiskulttuurin muuttuvan tulevaisuudessa ihmisläheisemmäksi, monimuotoisemmaksi ja tasa-arvoisemmaksi.

Suomen Nuorkauppakamarit ry:n, TYÖ2030-ohjelman ja Työterveyslaitoksen toteuttaman Johtajuusbarometrin mukaan 36 prosenttia kyselyyn vastanneista harkitsi työpaikan vaihtoa.

Eniten kuormitusta toivat huonosti johdetut organisaatiot. Huonoa johtamista olivat kohdanneet työurallaan lähes kaikki eli 90 prosenttia vastaajista. Huonosta johtajuudesta johtuvia negatiivisia työhyvinvointivaikutuksia oli kokenut 64 prosenttia vastaajista. Suurimmiksi syiksi huonon johtamisen kokemuksiin nousivat johtajan osaamattomuus, ongelmat vuorovaikutuksessa, resurssien epätasainen jakautuminen sekä palkkioiden ja työpanoksen epäsuhta.

- Paremmalla johtajuudella saadaan aikaan enemmän hyvinvointia ihmisille, mikä näkyy parempana työhyvinvointina ja yritysten parempana kannattavuutena. Huonon johtajuuden kustannus voi olla hirvittävä sekä inhimillisestä että taloudellisesta näkökulmasta, sanoo Suomen Nuorkauppakamarit ry:n hallituksen puheenjohtaja Mari Männistö.

Muutosta johtajuuteen

Vain viidesosa vastaajista oli tyytyväisiä siihen, miten johtajuus suomalaisessa työelämässä tällä hetkellä ymmärretään.

Tulevaisuudessa johtajalta kaivataan muutosjohtamisen kykyä, ja vastuullisuuden merkitys korostuu. Tulevaisuudessa johtajuutta muokkaavia voimia ovat muun muassa työnpaikkariippumattomuus, digitalisaatio, vastuullisuus ja työn merkityksellisyys.

- Kuinka voimme tehdä päätöksiä työelämän tulevaisuudesta, jos emme tiedä mitä nuoret, tulevaisuudenjohtajat ajattelevat? Haluamme TYÖ2030-ohjelmassa yhdessä nuorten kanssa edistää hyvinvointia lisäävää johtajuutta, joka tukee meitä työn murroksessa ja siihen liittyvissä uudistamistarpeissa. Johtajuusbarometri on hieno mahdollisuus tukea johtajuuteen liittyvää moniäänistä keskustelua sekä seurata siihen liittyvää muutosta, kertoo TYÖ2030:n ohjelmajohtaja Sanna Kulmala.

Suomen Nuorkauppakamarit ry:n, TYÖ2030-ohjelman ja Työterveyslaitoksen Johtajuusbarometri-tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, milleniaalien ja sitä nuorempien keskuudessa, millaisena johtajuus koetaan yrityksissä, millaista johtajuutta nuoret kaipaavat sekä etsiä hiljaisia signaaleita siitä, millaisilla johtamis-ja organisaatiomalleilla suomalaiset yritykset voivat menestyä globaalisti tulevaisuudessa. Johtajuusbarometriin vastasi973 alle 40-vuotiasta aikuista.

Johtamisbarometri